Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kaserngatan 28
FI-00130 Helsingfors
Tel: +358-40-3523 688
folkdansringen(på)folkdans.fi

Sök ett folkdanslag nära dig då du vill börja dansa!


Visa Folkdanslagen på en större karta

Tryck här till Google-kartan

Du hittar mera information om de olika folkdanslagen då du väljer ett lämpligt distrikt uppe till vänster på sidan.

DANSLUST - en kurs för dans i skolan / dagis

08 Mars 2018, 16:00 - 19:00

Kursinnehåll: Danser, rörelselekar, rörelseövningar, mm. samt allmänna idéer om hur du kan använda dig av dans i skolan/dagis.

Kursen 8.3 är riktad speciellt till daghemspersonal

Kursen 15.3 är riktad speciellt till lågstadielärare

Pris: 30€ per kurs

Lärare: danslärare YH Heidi Palmu

Bindande anmälningar senast  15.2 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen(at)folkdans.fi

Det behövs minst 10 deltagare för att kursen ska hållas.Plats
Föreningen Brage
Kaserngatan 28
00130 Helsingfors
Arrangör
Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kontakta Folkdansringens kansli om du vill ha lösenord till medlemssidorna.

Tel. 040-3523 688
E-post: folkdansringen(på)folkdans.fi

5 NÄSTA EVENEMANG

02.12
DANSMYLLER I VANDA Dagen bjuder på ett myller av program för dansare i alla åldrar.
18.01
Nordiskt dansläger för unga Du som är 15-30-årig folkdansare eller spelman från ett nordiskt land är välkommen till lägret för att lära dig folkdanser och folkmusik från de nordiska länderna och för att knyta sociala kontakter med likasinnade.
01.02
Vinterkursen i Lojo Vinterkursen riktar sig i första hand till folkdanslagens instruktörer och spelmän, men goda dansare är förstås välkomna med.
03.03
Kurs i karelska danser Lennu Yläneva lär ut karelska folkdanser från Suistamo till Sordavala.