Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kaserngatan 28
FI-00130 Helsingfors
Tel: +358-40-3523 688
folkdansringen(på)folkdans.fi

Sök ett folkdanslag nära dig då du vill börja dansa!


Visa Folkdanslagen på en större karta

Tryck här till Google-kartan

Du hittar mera information om de olika folkdanslagen då du väljer ett lämpligt distrikt uppe till vänster på sidan.

Nordring 2019 i Norge

13.11.2018 kl. 13:12
Är du mellan 18 och 25 år gammal?
Är du dansare eller spelman, eller både och?
Kom med på Nordring-kurs i Oslo
påsken 2019!
Nordring arrangeras vart tredje år turvis i de nordiska länderna och den här gången är Norge i tur!

Syftet med kursen är att

  • möta ungdomar från de andra nordiska länderna och lära känna deras traditioner,
  • lära mer om det nordiska samarbetet och om Nordlekrådet och
  • få goda råd och tips om hur man jobbar med folkdans i de andra länderna.

Du som deltar i kursen lär de andra ungdomarna om din tradition och ungdomarna från de andra länderna lär dig sin tradition, både vad gäller dans, musik och sång, men också om påsken. Så du som deltar får påverka hurdan kursen blir!

Från varje nordiskt land och självstyrande område får sex ungdomar delta, varav fyra är dansare och två spelmän. Från Finland ges sex medlemmar i Folkdansringen möjlighet att delta, liksom också sex finskspråkiga ungdomar.

Kursen kommer att kosta högst 225€. På Folkdansringens hemsida, www.folkdans.fi, meddelas ifall understöd för kursen fåtts och kurspriset sjunkit.  Du kan söka bidrag från t.ex. Sparbanksstiftelsen på din hemort, från ditt eget folkdanslag eller distrikt och andra lokala fonder för kursen. Resekostnader till kursplatsen tillkommer. Bl.a. Svenska Kulturfonden ger resebidrag som kan sökas när som helst under året.

Deltagarna samlas på Oslo centralstation senast kl. 15 på skärtorsdag 18.4. Programmet ordnas i Sørkedalen. På annandag påsk, 22.4 ordnas det morgonmål innan alla åker hem till sig. Hemresan sker fr.o.m. kl. 14 från Oslo Centralstation.

Ifall du blev intresserad så skicka en ansökan om att få delta i NORDRING med en presentation av dig och motivering till varför just du skulle bli vald att få representera Folkdansringen i NORDRING. Du ska ha varit aktiv på något sätt inom ditt folkdanslag eller distrikt för att ha möjlighet att delta i NORDRING.

Närmare information om kursen fås från Folkdansringens kansli (tel. 040-3523 688 eller
e-post: folkdansringen(at)folkdans.fi), som också tar emot anmälningar senast 17.12, eller av Henrika Ekman, henrika.ekman(at)gmail.com eller 050-375 1965.

 

 

 

Folkdansringen FSF

Kontakta Folkdansringens kansli om du vill ha lösenord till medlemssidorna.

Tel. 040-3523 688
E-post: folkdansringen(på)folkdans.fi

5 NÄSTA EVENEMANG

18.01
Nordiskt dansläger för unga Du som är 15-30-årig folkdansare eller spelman från ett nordiskt land är välkommen till lägret för att lära dig folkdanser och folkmusik från de nordiska länderna och för att knyta sociala kontakter med likasinnade.
01.02
Vinterkursen i Lojo Vinterkursen riktar sig i första hand till folkdanslagens instruktörer och spelmän, men goda dansare är förstås välkomna med.
03.03
Kurs i karelska danser Lennu Yläneva lär ut karelska folkdanser från Suistamo till Sordavala.