Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kaserngatan 28
FI-00130 Helsingfors
Tel: +358-40-3523 688
folkdansringen(på)folkdans.fi

Sök ett folkdanslag nära dig då du vill börja dansa!


Visa Folkdanslagen på en större karta

Tryck här till Google-kartan

Du hittar mera information om de olika folkdanslagen då du väljer ett lämpligt distrikt uppe till vänster på sidan.

61336.jpg

Nordleks kompositionstävling - Schottis / Reinländer

28.11.2017 kl. 12:59
Nordleks Folkmusikutskott har utlyst en kompositionstävling inför stämman på Lugnet i Falun. Fina priser utlovas och de vinnande bidragen kommer att framföras under stämman.

Kompositionstävling

Schottis / Reinländer

Det ordnas en kompositionstävling i samband med  NORDLEK 2018 i Falun, Sverige

Tävlingens regler:


max en melodi per deltagare

melodi med ackord

eventuellt tempoangivelse

max två stämmor och max 2 sidor

melodin skall kunna användas som allspelsmelodi

man får om man så vill bifoga en ljudfil

Du skickar noten i 2 exemplar (PDF-format) och ljudfilen (Mp3) med e-post. Den ena noten ska vara helt namnlös, den andra med låtnamn och dina kontaktuppgifter.

Upphovsrätten till melodin förblir givetvis hos kompositören. Meddela gärna om din komposition är anmäld till STIM (Sverige), TONO (Norge), Teosto (Finland), Koda (Danmark) och STEF (Island).

Låten får inte tidigare ha framförts offentligt eller på annat sätt varit publicerad. De insända bidragen bedöms av 3 nordiska domare.

Frågor om tävlingen besvaras av:

Helen Eriksson, Sverige, telefon +46 70 541 78 72, e-post music.lovers@bredband.net

Anders Backman, Finland, telefon +358 405 461 771, e-post Fiolbackman@gmail.com

Anne-Grete Jensen, Danmark, +45 246 06 398, e-post angrjens@gmail.com

Priser

1:a, 2:a och 3:e pristagaren får fri stämmoavgift och skolinkvartering på NORDLEK 2018. Pristagarna meddelas i början av april 2018.

Dessutom:

Förstapristagaren får betalt deltagande på folkmusikfestivalen Folk at Heart Örebro i Sverige 2019 samt diplom.

Andra- och tredjepristagarna får diplom samt gåva från Falun/Dalarna.

Villkor

Förbundet Nordlek förbehåller sig rätten att använda och publicera de tre vinnande melodierna i Nordlek-sammanhang genom att dela ut papperskopior på stämman samt genom att lägga upp dem på sin hemsida.

Anmälan

Bidrag till tävlingen skall skickas till e-post angrjens@gmail.com   och vara hos arrangören senast 1 februari 2018.  Skriv  Nordlekmelodi 2018  i ämnesraden.

Nordlek, Folkmusikutskottet

Folkdansringen FSF

Kontakta Folkdansringens kansli om du vill ha lösenord till medlemssidorna.

Tel. 040-3523 688
E-post: folkdansringen(på)folkdans.fi

5 NÄSTA EVENEMANG

04.06
DANSLÄGER FÖR BARN 5-12 ÅR I SIBBO På lägret bekantar vi oss med olika sorters dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Tyngdpunkten ligger i det sociala dansandet och att skapa tillsammans. Inga förkunskaper behövs! KOM SOM DU ÄR!
11.06
DANSLÄGER FÖR BARN 5-12 ÅR I BORGÅ På lägret bekantar vi oss med olika sorters dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Tyngdpunkten ligger i det sociala dansandet och att skapa tillsammans. INGA FÖRKUNSKAPER BEHÖVS! KOM SOM DU ÄR!
30.07
DANSLÄGER FÖR BARN 5-12 ÅR I EKENÄS På lägret bekantar vi oss med olika sorters dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Tyngdpunkten ligger i det sociala dansandet och att skapa tillsammans. Inga förkunskaper behövs. KOM SOM DU ÄR!
17.08
Årsprogramkurserna 2018 På kursen får deltagarna bekanta sig med innehållet i det kommande verksamhetsårets dansprogram samt får idéer kring utlärningen av dessa danser. Därutöver tränas också för övriga folkdansen viktiga färdigheter.
02.09
Danskurs på Kilen i Sideby På kursen lär Britta Lund ut bl.a. schottis, "sågabockspolka", vals och enkla folkdanser