32657.jpg

Dansen för åskådare

04.04.2014 kl. 13:18

Dansen för åskådare

Studien handlar om dans. I fokus står hur det gick till då den folkliga dansen under senare delen av 1800-talet uppvisades på estraderna, vem som gick i spetsen, vilka danser som uppvisades, vilka drivkrafter som låg bakom, varifrån impulserna kom och om danserna som uppvisades upptecknades i likhet med annan folklore. Området har inte ägnats uppmärksamhet inom tidigare dansforskning, varken i Finland eller övriga Norden.

Den första folkdansuppvisningen i Finland försiggick på Konstnärsgillets årsfest 1866, impulsen kom från Schweiz. Sextio personer från överklassen i Helsingfors roade publiken i form av ”Österbottningar” med danserna menuett, vals och polska, som ”Vestfinnar” med danserna Tanttuli och Ylänepolska och som ”Ostfinnar” med danserna Heinolapolska och Björköpolska. Överklassen hade upptäckt allmogekulturen och målsättningen var att stärka den finska identiteten i förhållande till det ryska och rikssvenska. Det finska kom fram i historiska tablåer ur Runebergs diktverk Fänrik Ståhls sägner, genom folkdräkter och folkdanser. Mycket snabbt blev ekonomiska medel en drivkraft till att man överhuvudtaget arrangerade tillställningar, vid vilka en dansuppvisning ingick i programmet då man samlade in medel för olika ändamål, landet runt. En av föreningarna som samlade in medel för sin verksamhet var Svenska landsmålsföreningen i Finland, som med impulser från Sverige arrangerade tillställningar med bl.a. uppvisning av danserna kontra, kadrilj och purpuri. Folkdansen tjänade även ekonomiska syften.

I studien analyseras en lång rad dansuppvisningar som lade grunden för 1900-talets folkdansrörelse.

Biskop, Gunnel (2012). Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet. Diss. Åbo Akademis förlag, Åbo, 368 s.

Åbo Akademis förlag
Tavastgatan 13, 20500 Åbo
tfn +358 (0)2 215 3478
e-post: forlaget(at)abo.fi

ISBN 978-951-765-640-5
ISBN 978-951-765-641-2 (digital)

PRIS: 35€, för medlemmar 30€
vid postning tillkommer porto

Folkdansringen FSF