Det ordnas ett Folkkulturläger för barn i Degerby 10-14 juni.

Mera info om lägret inom en snar framtid.