Det ordnas 3 Folkkulturläger för barn 5-12 år sommaren 2020.

1-5.6 i Borgå - mera om lägret kan läsas här...

8-12.6 i Degerby - mera om lägret kan läsas här...

15-18.6 i Korsholm - mera om lägret kan läsas här...

Anmälan till lägren senast 14.5 till Folkdansringens kansli, folkdansringen(at)folkdans.fi eller 040-3523 688.