Folkdansringens styrelse består av följande personer:

Katarina Westerholm, ordförande
Tfn 040-759 0852
E-post: katarinawesterholm2016(at)gmail.com

Johnny Sved, viceordförande
Tfn 0400-967 648
E-post: johnny.sved(at)gmail.com
          
Lindström Maria, kassör
Tfn 0400-391 938 
E-post: maria.lindstrom53(at)gmail.com

Biskop Gunnel
Tfn 050-566 9420
E-post: gunnel.biskop(at)welho.com

Gun Grann
Tfn 0400-649 787
E-post: gun.grann(at)huf.fi

Teresa Helminen
Tfn 040-759 2079
E-post: teresamariah05(at)gmail.com

Marina Koskelainen
Tfn 0500-883 377
E-post: marina.koskelainen(at)gmail.com

Myllyniemi Margita
Tfn 0400-759 509
E-post: margita(at)abo.fi

Gösta Småros
Tfn 044-380 8006
E-post: gosta.bea(at)netikka.fi

Markus Vähä-Koskela
Tfn 044-527 4464
E-post: marcurea(at)gmail.com

Utom styrelsen:

Annette Westerholm, riksinstruktör
Tfn 040-560 1618
E-post: tette.lasse(at)gmail.com

Katja Nummelin-Sailakari, verksamhetsledare
Tfn 040-352 3688
E-post: verksamhetsledare(at)folkdans.fi