Finlands Svenska Folkdansring
och
Finlands svenska spelmansförbund

ordnar tillsammans

SamStämt 2020
 

FÖRFLYTTAS TILL ÅR 2022 P.G.A. CORONA-PANDEMIN

 

 

Läs mera från deras hemsida https://sites.google.com/view/samstamt2020/startsida

eller från stämmans Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/526855424752707/