DANSFEST I JAKOBSTAD 28 - 30.6.2019


Vestersundsby folkdanslag står som värd för Dansfest i Jakobstad. Det här är det största årliga evenemanget för folkkultur i Svenskfinland. Dansfesten samlar vänner av folkmusik, folkdans och folkdräkter.

Dansfesten kommer att bjuda på dans- och musikworkshops samt olika uppvisningar runt om i Jakobstad. Välkommen med i dansens virvlar eller ta del av de olika programmen som publik. Närmare information hittar du på folkdanslagets facebooksida https://www.facebook.com/search/top/?q=vestersundsby%20folkdanslag.