Folkdansringen arrangerar eller hjälper till med att arrangera folkdansstämmor årligen.

Den nordiska stämman NORDLEK liksom den nordiska juniorstämman BARNLEK ordnas vart tredje år. Dessa stämmor ordnas turvis i de nordiska länderna.

HAVLEIK på Färöarna,  ISLEIK på Island och GRÖNLEK på Grönland är också nordiska stämmor, men som ordnas oregelbundet.

Nordring är en sammankomst av 18-25-åriga nordiska folkdansare och spelmän. Nordring ordnas turvis i de olika nordiska länderna med ojämna mellanrum.

Till vänster på sidan kan du välja vilken stämma du är intresserad av.