Folkdansringen arrangerar eller hjälper till med att arrangera folkdansstämmor årligen.

Den nordiska stämman NORDLEK liksom den nordiska juniorstämman BARNLEK ordnas vart tredje år. Dessa stämmor ordnas turvis i de nordiska länderna.

HAVLEIK på Färöarna,  ISLEIK på Island och GRÖNLEK på Grönland är också nordiska stämmor, men som ordnas oregelbundet. Som ny stämma ordnas ÅLEK på Åland.

Nordring är en sammankomst av 18-25-åriga nordiska folkdansare och spelmän. Nordring ordnas turvis i de olika nordiska länderna med ojämna mellanrum.

Till vänster på sidan kan du välja vilken stämma du är intresserad av.