SamStämt i Ingå flyttas till år 2022

04.02.2020 kl. 16:44
p.g.a. Corona pandemin

Mera om stämman kan läsas här...

samt på SamStämts hemsida www.bit.ly/samstamt2020

Folkdansringen FSF