Folkdansinstruktörsutbildning flyttas till våren 2021

10.12.2019 kl. 14:29
Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor.

Allmänt om utbildningen

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer. Därmed kan man efter avklarad utbildning fortsätta att utbilda sig inom den nationella utbildningen. Den här utbildningen är samtidigt inledningen på ett livslångt lärande och ger grunder till att söka vidare till yrkesutbildning inom området.

Målgrupp och eventuella krav

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Framförallt nyttigt är det om man är verksam som instruktör under studiernas gång. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Utbildningens uppbyggnad

Folkdansinstruktörsutbildningen är en flerformsutbildning på 81 timmar fördelade på både när- och distansstudier. Utbildningen är indelad i tre kurser á 27 timmar (se nedan). Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar:
i Borgå folkakademi,  i Västankvarns skola i Ingå och  i Lappfjärds folkhögskola i Kristinestad. Distansstudierna omfattar 21 timmar och genomförs som hemuppgifter mellan veckosluten.

Utbildningen indelas i tre kurser med var sitt tema. Varje kurs består av 20 timmar närstudier och 7 timmar distansstudier, vilket motsvarar 1 studiepoäng. Hela utbildningen motsvarar 3 sp.

1. Folkdansens grunder, 20 + 7 timmar

- Egen studieplan, organisationskunskap och den nationella instruktörsutbildningen
- Terminologi, steg, formationer och övriga element
- Års-, termins- och lektionsplaner, dansprogramplanering för dansgrupper och den grundläggande konstundervisningen
- (Folk)danslitteratur
- Steganalys
- Folkdans med historia
- Egen dansteknik
- Kroppsvård

2. Folkdansens ledarskap, 20 + 7 timmar

- Ledarens roll
- Ledaretik och att utvecklas som ledare
- Att fungera med gruppen och gruppens utvecklingsfaser
- Att ge och ta feedback
- Första hjälp
- Utlärning av en färdig folkdans
- Egen dansteknik
- Kroppsvård

3. Folkdansens musik, 20 + 7 timmar

- Musik: folkmusikens vanligaste rytmer, steganalys med rytmik, musikteori, tolka noter och beskrivningar, startkommandon, samarbete med spelmannen, sånglekar
- Metoder och begrepp för utlärning och inlärning
- Utlärning av en färdig folkdans - teori
- Steg, formationer och övriga element samt utlärning av dem
- Egen dansteknik
- Kroppsvård

Kursanmälan görs till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi

Kursledare

Som ansvarig kursledare fungerar danslärare (YH) Heidi Palmu.

Folkdansringen FSF