Årsprogramkursens tidpunkt ändrad

05.12.2019 kl. 14:52
Årsprogramkursen i Kuortaneen Urheiluopisto år 2020 hålls 4-6.9 och inte 21-23.8.
Folkdansringen FSF