Folkdansinstruktörsutbildning

29.05.2019 kl. 15:06
Intresseförfrågan till alla folkdansare!

Intresseförfrågan till alla folkdansare!

Folkdansringen planerar att ordna en Folkdansinstruktörsutbildning nästa år. Här vill vi få veta om förhandsintresset för att kunna fortsätta planeringen.

Målgrupp:

- Utbildningen riktar sig till alla som kan tänka sig att börja fungera som instruktör i ett folkdanslag. Utbildningen riktar sig också till alla som vill bli bättre på att lära ut danser och som vill få ökad kännedom i att leda ett lag.

- Vidare riktar sig utbildningen till alla som vill få ny inspiration i sitt arbete med att lära ut danser. Utbildningen ger också ökad kunskap om vårt område i allmänhet, en kunskap som gläder en själv och som man har nytta av och kan bidra med på olika sätt.

- Utbildningen riktar sig till alla åldrar. Du kan dansa de vanliga gammaldanserna, såsom vals, schottis etc. och du är minst 16 år.

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är en flerformsutbildning på 81 timmar fördelade på både när- och distansstudier. Utbildningen är indelad i tre kurser à 27 timmar. Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut à 20 timmar. Distansstudierna omfattar 21 timmar och genomförs som hemuppgifter mellan veckosluten. 

De tre kurserna har var sitt tema. Varje kurs består av 20 timmar närstudier och 7 timmar distansstudier, vilket motsvarar 1 studiepoäng. Hela utbildningen motsvarar 3 sp.  

1. Folkdansens grunder, 20 + 7 timmar
2. Folkdansens musik, 20 + 7 timmar
3. Folkdansens ledarskap, 20 + 7 timmar

Den första kursen ger grundfakta och –färdigheter för folkdansverksamheten. Den andra kursen fokuserar på musiken till dansen och ger färdigheter för utlärning av dans. Den tredje kursen behandlar ledarskapet som är förknippat med instruktörsrollen. I alla tre kurserna ingår dansteknik och kroppsvård som ett övergripande tema för att förbättra den personliga dansfärdigheten.

Preliminära tider för veckoslutskurserna är 17–19.4; 12–14.6 och 7–9.8. 2020. Kursplatserna och priset på utbildningen klargörs på hösten, då vi vet varifrån deltagarna kommer.

Som ansvarig lärare fungerar danslärare (YH) Heidi Palmu.

Tag chansen att lära dig mera! Om det här är något för dig, meddela ditt intresse till Folkdansringens kansli senast 30.8.2019 antingen per telefon 040-3523688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi

Folkdansringen FSF