FOLK I NUTID, 28.4 kl.15 på Steinerskolan i Helsingfors

26.02.2019 kl. 14:23
Traditionell folkdans och folkmusik som den utövas i dagens Helsingforsregion
Folkdansringen FSF