Menuetten och purpurin i Karlebynejden är godkända som levande immateriellt kulturarv i Finland

24.11.2017 kl. 15:30

Nu är Menuetten i Finlands svenskbygder och Dansen purpuri i Karlebynejden godkända som levande immateriellt kulturarv i Finland.

Gå till följande länk: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Luokka:Musiikki_ja_tanssi

för att läsa mer och titta på bilderna och videorna.

Folkdansringen FSF