Finlands Svenska Folkdansringenin esittely

Finlands Svenska Folkdansring (FSF) on vuonna 1931 perustettu suomenruotsalaisen kansantanssitoiminnan keskusorganisaatio. Sen tehtävänä on organisoida kansantanssitoiminta Suomen ruotsinkielisillä seuduilla, levittää kiinnostusta ja tietoa kansantansseista ja -leikeistä sekä kansantanssikulttuurista yleensä, herättää ymmärrystä kansanmusiikkiin ja kansallispukuihin sekä edistää yhteistyötä vastaavien järjestöjen kanssa kotimaassa ja Pohjoismaissa.

Finlands Svenska Folkdansring toteuttaa tavoitteet kurssitoiminnalla, julkaisuilla ja maan kattavilla kokoontumisilla, joista käytetään nimeä folkdansstämma. Toimintaa johtaa hallitus aatteellisella pohjalla. Palkallisia ovat ainoastaan osa-aikaiset toiminnanjohtaja ja pääohjaaja. Suunnittelut ja toteutukset tapahtuvat pääasiassa erilaisissa jaostoissa, joista nyt ovat aktiivisia koulutusjaosto, lapsi- ja nuorisojaosto sekä toimeenpaneva jaosto.Yhdistykset ja tanssiryhmät ovat Finlands Svenska Folkdansringin jäseniä niiden kuuden piirin kautta, joihin toimintakenttä on jaettu.

Nämä piirit ovat:
Östra Nylands Folkdansdistrikt r.f.
Helsingfors Folkdansdistrikt r.f.
Västra Nylands Folkdansdistrikt r.f.
Åbolands Folkdansdistrikt r.f.
Mellersta Österbottens Folkdansdistrikt r.f.
Norra Österbottens Folkdansdistrikt r.f.

Järjestöön kuuluu myös Folkdansarna på Åland -yhdistys.
Lapset ja alle 17-vuotiaat nuoret kuuluvat juniorikansantanssiryhmiin.