Om oss

Om Folkdansringen

Finlands Svenska Folkdansring r.f. (FSF / Folkdansringen), grundad 1931, är en centralorganisation för folkdansverksamheten i Svenskfinland med uppgift att samordna folkdansverksamheten på det svenska språkområdet i Finland, att sprida intresse för och kännedom om folkdanser och lekar samt den folkliga danskulturen i övrigt, att väcka förståelse för folkmusik och folkdräkter samt att befrämja samarbetet med motsvarande organisationer i hemlandet och i Norden.

Verksamheten leds av en styrelse på ideell basis. Avlönade är endast en verksamhetsledare och en riksinstruktör, respektive på deltid. Planeringsarbetet och förverkligandet sker främst inom olika utskott, av vilka nu aktiva är skolningsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, musikutskottet och verkställande utskottet.

Finlands Svenska Folkdansring förverkligar målsättningarna genom kursverksamhet, publikationer och en landsomfattande sammankomst, s.k.dansfest.

Föreningar och danslag är medlemmar i Finlands Svenska Folkdansring via de sex distrikt som verksamhetsfältet har indelats i. Dessa distrikt är:

Östra Nylands Folkdansdistrikt r.f.

Helsingfors Folkdansdistrikt r.f.

Västra Nylands Folkdansdistrikt r.f.

Åbolands Folkdansdistrikt r.f.

Mellersta Österbottens Folkdansdistrikt r.f.


Till organisationen hör också föreningen Folkdansarna på Åland r.f.

Barn och ungdomar under 17 år verkar inom juniorfolkdanslag.

Finlands Svenska Folkdansring samarbetar med organisationer i hemlandet och i Norden.

OM DANSFESTER:
Folkdansringen ordnar dansfester för sina medlemmar. Dansfesterna hålls på sommaren. Varje år har både juniorer och seniorer möjlighet att delta i en dansfest. Dansfesterna ordnas växelvis av de olika distrikten.
Folkdansringen deltar också i nordiska folkdans- och spelmansstämmor som ordnas växelvis i de olika nordiska länderna.