NORDLEK 2021

NORDLEK 2021 ordnas i Tammerfors
20 – 25 juli 2021.

Ett Ungdomsläger hålls i Tammerfors före
NORDLEK 2021, nämligen 17 – 20 juli 2021.

Nordisk folk- och folkmusikstämma NORDLEK kommer att hållas i Finland den 20-25 juli 2021. Vi träffas i Tammerfors för att fira den 101-åriga nordiska folkkulturstämman.
Kom med oss!

Dela evenemanget med andra!