Kurser

Juniorernas Pikkulillajul

Kom med på Pikkulillajul!

Söndag 26.11 kl.11-16 till Wrethalla på Kimitoön så får du veta vad allt som kan firas under julmånaden december.

Vi bakar pepparkakor, sjunger julsånger, dansar bl.a. polonäs och äter julgröt.

Pris: 5 €

Anmälan senast 3.11 till folkdansringen@folkdans.fi
eller 040352368

Vinterkursen 2024

Vinterkursen 2024

Hej du junior-, seniorinstruktör och spelman!

Kom med på VINTERKURSEN i Oriveden Kampus 2–4 februari 2024 så får du öva på danserna till NORDLEK 2024 i Norge samt lära dig mera dansteknik.

Annette Westerholm fungerar som kursledare och Heidi Palmu som instruktör för juniorledarna. 

Pris: 290€ för medlemmar och 350€ för icke-medlemmar

Anmälan senast 11.1.2024 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi

OBS! I samband med kursanmälan meddelas om man önskar sova i enkelrum och om man har dieter. 

Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1