Kurser

Barns & Ungas Önskeveckoslut

Den här sommaren blir det ingen folkdansstämma för barn- och ungdomar. Därför erbjuder vi i stället alla barn och unga från 7 till 17 år att delta på detta önskeveckoslut i Skräbböle skola i Pargas 13–14 april 2024.

Vi har lyssnat på önskemål av barn och ungdomar och har sammanställt ett superveckoslut just för er!

Kom och lär dig nya färdigheter, vi lär oss bland annat tovning! Det blir polonäs och andra önskedanser. Grilla korv och chilla på kvällen. Vi gör tillsammans. Kom och ha det skoj!

Pris: 65€, syskonrabatt 10€
Anmälan lagvis senast 14.3.2024 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi

Det behövs 25 deltagare för att kursen arrangeras.

 

Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Folkdansring r.f. tillsammans med Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas sr och SFV Bildning

Kurs i österbottnisk purpuri

Kom med på en kortkurs i österbottnisk purpuri 27.4.2024 kl. 12–15 i Bragesalen på Kaserngatan i Helsingfors!

Eivor Wallinvirta fungerar som instruktör på kursen och med sig har hon två spelmän

Pris: 30€ för medlemmar och 40€ för icke-medlemmar
Anmälan senast 7.4.2024 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi

 

Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Folkdansring r.f. tillsammans med SFV Bildning

Sommarlägren 2024

Sommarläger för barn 7–12 år

På lägren får man bl.a. leka, dansa, sjunga, spela, pyssla, göra utflykter och baka. 

Sommarläger ordnas på följande orter: 
3–7 juni, måndag till fredag kl. 9–16:
FBK-huset i Pargas
Kuggom i Lovisa
Ljungheda i Kyrkslätt

10–14 juni, måndag till fredag kl. 9–16:
Vikingborg i Korsholm
Lilla Villan i Sibbo

5–9 augusti, måndag till fredag kl. 9–16
Borgkila i Karis

Pris: 100 €/läger, syskonrabatt 10 €
priset inkluderar ett varmt mål och mellanmål dagligen

Anmälan senast 2.5.2024 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi, tel. 040 3523688 eller via anmälningsformuläret här.

Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas. 

Det behövs 16 deltagare för att ett läger arrangeras.

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Folkdansring r.f. tillsammans med SFV Bildning 

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1