Kurser

Vinterkursen 2023

Vinterkursen hålls i Oriveden Kampus
27 – 29.1.2023

för senior- och juniorinstruktörer och andra folkdansfantaster
samt spelmän

På kursen repeteras årsprogrammets danser och uppvisningsprogrammen för Dansfesten 2023 i Liljendal och BARNLEK 2023 i Sverige
under ledning av riksinstruktör Annette Westerholm och Heidi Palmu

Kurspris: 270€ för medlemmar och 320€ för icke-medlemmar, prisen inkluderar förutom undervisning även mat och logi

Anmälan till kursen senast 6.1.2023 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi / 040 3523 688

OBS! I samband med kursanmälan meddelas om man önskar sova i enkelrum och om man har dieter.

(Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.)

Dansträffar för juniorer

5.11.2022 kl. 11-16 på Högåsa i POJO
4.2.2023 kl. 11-16 på Haga uf i HELSINGFORS
1.4.2023 kl. 11-18 på Hembygdsgården i INGÅ


Förutom att vi dansar gör vi också mycket annat. Ta med eget mellanmål till de två första träffarna. På den sista träffen äter vi festligare och lagar maten tillsammans.

Deltagaravgiften är 5€ per träff

Anmälan till Folkdansringens kansli (folkdansringen@folkdans.fi / 040 3523 688) senast
27.10.2022 till den första träffen
26.1.2023 till den andra träffen
23.3.2023 till den tredje träffen

Arrangör: Barn- och ungdomsutskottet inom Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

Nordring 2023

Är du mellan 18 och 25 år gammal? Är du dansare eller spelman, eller både och?

Kom med på Nordring-kurs på Bornholm i Danmark påsken 2023, 6–10.4!

Nordring arrangeras vart tredje år turvis i de nordiska länderna och den här gången är Danmark i tur!

Syftet med kursen är att:

  • möta ungdomar från de andra nordiska länderna och lära känna deras traditioner,
  • lära mer om det nordiska samarbetet och om Nordlekrådet och
  • få goda råd och tips om hur man jobbar med folkdans i de andra länderna.

Du som deltar i kursen lär de andra ungdomarna om din tradition och ungdomarna från de andra länderna lär dig sin tradition, både vad gäller dans, musik och sång, men också om påsken. Så du som deltar får påverka hurdan kursen blir!

Från varje nordiskt land och självstyrande område får sex ungdomar delta, varav fyra är dansare och två spelmän. Från Finlands Svenska Folkdansring och Finlands svenska spelmansförbund ges fyra dansare och 2 spelmän möjlighet att delta, liksom också sex finskspråkiga ungdomar. 

Kursen kommer att kosta 1500 DKR (~ 220€), (i kursavgiften ingår mat, logi och bussresor inom Bornholm). Du kan söka bidrag från t.ex. Aktia-/Sparbanksstiftelsen på din hemort, från ditt eget folkdanslag eller distrikt och andra lokala fonder för kursen. Resekostnader till kursplatsen tillkommer. Bl.a. Svenska Kulturfonden ger resebidrag som kan sökas när som helst under året.

Deltagarna samlas i Rønne skärtorsdag 6.4 kl. 15 antingen vid hamnen eller flygplatsen. Därifrån är det busstransport till Team Bornholm Ferieby i Hasle. På annandag påsk, 10.4 ordnas det morgonmål innan alla åker hem till sig.

Ifall du blev intresserad så skicka en ansökan om att få delta i NORDRING med en presentation av dig och motivering till varför just du skulle bli vald att få representera Folkdansringen i NORDRING. Du ska ha varit aktiv på något sätt inom ditt folkdanslag eller distrikt för att ha möjlighet att delta i NORDRING.

Närmare information om kursen fås från Folkdansringens kansli (tel. 040-3523 688 eller
e-post: folkdansringen@folkdans.fi), som också tar emot anmälningar senast 31.12,
eller av Henrika Ekman, henrika.ekman@gmail.com eller 050-375 1965.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1