Kurser

4-6.9.2020 på Oriveden kampus

På kursen presenteras det nya årsprogrammet och Nordleks samdanser samt Folkdansringens 90-årsjubileums föreställning planeras.

Som instruktörer fungerar riksinstruktören Annette Westerholm och Heidi Palmu, som leder juniorinstruktörerna.

Pris: 250€ för medlemmar och 300€ för icke-medlemmar.

Anmälan per distrikt senast 13.8 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi. Icke-medlemmar anmäler sig direkt till kansliet.

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

10.10.2020 kl. 12-15 i Vasa Arbis

Menuetten i Finlands svenskbygder upptogs i december 2017 på den första nationella listan över levande immateriellt kulturarv i Finland. Listan är en del av Finlands implementering av Unescos konvention om tryggande av immateriellt kulturarv.

Menuetten härstammar från 1600-talets franska hov, därifrån den spreds till Norden och inom alla samhällsklasser. Men det är endast i Svenskfinland, som menuetten har dansats i obruten tradition ända till idag. Idag lever dansen starkt inom folkdansrörelsen och bland folket i Jepporegionen.

Den här menuetten är nyskapad utgående från menuettraditionen i Svenskfinland. Den har utarbetats till en allmän menuett utan lokalanknytning och är speciellt anpassad för nybörjarundervisning i menuettdans. Menuetten är skapad 2018 av Marcus Blomberg för Finlands Svenska Folkdansring r.f. och dess projekt ”De gamlas dans”. 

Annette Westerholm fungerar som instruktör på kursen.

Pris 20€ för medlemmar och 25€ för icke-medlemmar, studierabatten är 5€.

Anmälan till menuettkursen sker till Folkdansringens kansli senast 18.9, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.f

Det behövs minst 16 deltagare för att kursen ordnas.

söndag 25.10.2020 kl.12-16 i Esbo

Mera information om kursen kommer senare.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1