Kurser

Barn-o ungdomsläger i Ingå sommaren 2022

Barn- och ungdomsläger i Ingå 29.6-1.7.2022, dagarna före SamStämt 2022

Är du 8 -18 år och tycker om att dansa eller kan du spela ett instrument?

Kom med på Barn- och ungdomsläger i Ingå 29.6 – 1.7.2022

Finlands svenska spelmansförbund och Finlands Svenska Folkdansring ordnar ett folkmusik och folkdansläger i Kyrkfjärdens skola i Ingå dagarna före SamStämt 2022. Som lärare fungerar dragspelaren Janeta Österberg, fiolspelmannen Henrica Westerholm och dansläraren Heidi Palmu. Deltagarna får spela eller dansa under ledning av dessa duktiga ledare, och har också gemensamt program. Gruppen uppträder på fredagskvällen på stämmans öppningssamkväm. De som deltar i musiklägret bör kunna spela ett instrument.

Minimiantal deltagare för att kursen ska ordnas är sex spelmän och åtta dansare.

Kursen kostar 90 €/person. I avgiften ingår kost, logi på skolgolv och program.
Anmäl senast 3.4. till samstamt2022@gmail.com.
Meddela om du vill delta som dansare eller spelman, vilket instrument du spelar och eventuella specialdieter.

Om du har frågor, kontakta Cilla Törnblom-Backman tel. 044-595 7959.

Välkomna med!

Folkkulturläger för barn ordnas i Borgå, Degerby och Korsholm sommaren 2022

13–17.6 kl.9-16     Byagården i Kullo, Borgå
13–17.6 kl.9-16     Furuborg i Degerby, Ingå
     1–5.8 kl.9-13         Vikingborg i Böle, Korsholm

På lägren får du leka ute och inne, sjunga, dansa,
pyssla, göra utflykter, mm.

Pris: 100€ heldagsläger och 50€ halvdagsläger, syskonrabatt 10€
(på heldagslägren serveras förutom mellanmål även ett varmt mål om dagen)

Anmälan senast 23.5 till Folkdansringens kansli
tel. 040-3523 688 / folkdansringen@folkdans.fi

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. / www.folkdans.fi
tillsammans med SFV Bildning och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1