Kurser

Årsprogramskurs 2024

KOM PÅ ÅRSPROGRAMSKURSEN
 
som ordnas 23 – 25.8.2024 på Oriveden Kampus, för att ta del i det nya årsprogrammet och danserna till
Folkdansstämman i Helsingfors sommaren 2025.
 
Kursens målgrupper är senior- och juniorinstruktörer, viceinstruktörer, spelmän samt intresserade dansare.
 
Kursledning: För seniorprogrammet riksinstruktör Annette Westerholm och för juniorprogrammet danslärare Heidi Palmu.
 
Pris: 290€ för medlemmar och 350€ för icke-medlemmar.
I kursavgiften ingår kost och logi för hela kursen samt kursmaterial. För ett enkelrum tillkommer en avgift på 10€/natt.
 
Anmälning via distrikten senast 6.8 till Folkdansringens kansli
folkdansringen@folkdans.fi / 0403523688
 
 
Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än två veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom företes sjukintyg.
Kursen arrangeras av Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1