Dansfester & Stämmor

SamStämt 2022, ordnas i Ingå 1-3.7.2022

Finlands Svenska Folkdansring och Finlands svenska spelmansförbund ordnar en gemensam stämma för barn, ungdomar och vuxna i Ingå i samband med Ingådagen. Tanken är att folkdansarna och spelmännen uppträder i centrum av Ingå under Ingådagen och den spännande tävlingen i dansen Skinkompasse försiggår även då. Söndagens stora festuppvisning för allmänheten ordnas på Aktia arena där också kvällsdanserna hålls både på fredags- och lördagskvällen. På programmet står därtill både dans- och spelworkshops, utflykter, buskspelsplatser, traditionshörna, pyjamasparty och gudstjänst med menuettdans och folkmusik under veckoslutet.

 

HAVLEK 2022

HAVLEK 2022 ordnas på Färöarna 12-17.7.2022

Sláið Ring,  arrangörsföreningen på Färöarna, har bestämt en kvot på 75 personer/land och 25 personer/självstyrande område. Stämman hålls i Torshavn. Anmälningen till HAVLEK 2022 sker gruppvis fr.o.m. 1.1.2022. Mera info om anmälningen och priser kommer i slutet av året 2021 på Sláið Rings hemsida www.sr.fo.

Ifall man inte vill sova i skolans klassrum kan man beställa hotellrum, men senast 1.10.2021 genom att meddela att bokningen hör till Havleik 2022.

På stämman står de deltagande nordiska länderna för innehållet i programmet och danserna leds av instruktörer och spelmän från respektive land. Folkdansringens instruktör och spelman ansvarar för de finlandssvenska insatserna med uppvisningar, workshops och dansledning vid samkvämen. Under stämman har deltagarna möjlighet att ta del av den fascinerande naturen och kulturen under utflykter till olika delar av Färöarna.

barnlek

BARNLEK 2020

BARNLEK 2020 i Mölnlycket, Sverige har inhiberats p.g.a. corona pandemin.

Istället flyttas arrangemanget tre år framåt, och blir BARNLEK 2023. Stämman hålls i Mölnlycke, Sverige.