Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kaserngatan 28
FI-00130 Helsingfors
Tel: +358-40-3523 688
folkdansringen(på)folkdans.fi

Sök ett folkdanslag nära dig då du vill börja dansa!


Visa Folkdanslagen på en större karta

Tryck här till Google-kartan

Du hittar mera information om de olika folkdanslagen då du väljer ett lämpligt distrikt uppe till vänster på sidan.

Årsprogramkurs i Lojo

01 September 2017, 18:30 - 03 September 2017, 15:00

På kursen får deltagarna bekanta sig med innehållet i det kommande verksamhetsårets dansprogram samt får idéer kring utlärningen av dessa danser.  Årets tema är fördjupning i menuetter.

Kursledning:     För seniorprogrammet riksinstruktör Marcus Blomberg och för juniorprogrammet Teresa Helminen.

Kursledning:     För seniorprogrammet riksinstruktör Marcus Blomberg och för juniorprogrammet Teresa Helminen.
Kurspris:           FSF:s medlemmars kurspris per deltagare är                     240 €             
                         Kurspris för icke-medlem är                                                290 €               

                          I kursavgiften ingår kost och logi för hela kursen samt kursmaterial. För ett enkelrum tillkommer en avgift på 20€.

Anmälan:          Anmälan och betalning till kursen sker via distrikten.

                         Anmälan och betalning skall vara FSF:s kansli tillhanda senast den 4.8.2017

                         Icke-medlemmar anmäler sig direkt till FSF:s kansli.

Annullering:     Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än två veckor före kursens början utan att ersättas    av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. (Vid sjukdom företes sjukintyg).Plats
Kanneljärven Opisto
Karstuvägen 537
08450 Lojo
Arrangör
Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kontakta Folkdansringens kansli om du vill ha lösenord till medlemssidorna.

Tel. 040-3523 688
E-post: folkdansringen(på)folkdans.fi

5 NÄSTA EVENEMANG

26.01
Vinterkursen Vinterkursen riktar sig i första hand till lagens instruktörer och spelmän, men goda dansare är förstås också välkomna med.