Nordisk Folkedanstypologi

Nordisk Folkedanstypologi

Nordisk Folkedanstypologi

Denna nordiska typologi över publicerade dansbeskrivningar, innehåller omkring 3200 benämningar eller danser, vilka typologiserats enligt bestämda kriterier. Gunnel Biskop har ansvarat för det finlandssvenska materialet, som utgör ca 650 beteckningar eller danser.

Typologin är redigerad av Egil Bakka, i Nff:s projektgrupp har medverkat: från Danmark  Henning Urup och Anders Christensen, från Finland Gunnel Biskop och Pirkko-Liisa Rausmaa, från Island Sigridur Valgeirsdóttir, från Norge Egil Bakka och Kari Margrete Okstad, från Sverige Henry Sjöberg, Mats Nilsson, Birgit Eisenbrandt och Margareta Liljegren.

Utgiven 1997 av
Nordisk forening for folkedansforskning
i samarbete med Rådet for folkemusikk og folkedans, Trondheim.

Häftad, 135 s.
ISBN 82-91419-13-2

PRIS: 15€
vid postning tillkommer porto