Norden i Dans

Norden i Dans

Egil Bakka & Gunnel Biskop (red.)

Norden i Dans

Folk – Fag – Forskning

Norden i Dans. Folk -Fag – Forskning är resultatet av ett stort nordiskt samarbete. Man kan utan överdrift mena att verket är unikt inom den folkliga danskulturen. Verket ger en översyn över hur olika grupper av sakkunniga har ägnat sig åt, beskrivit, använt, diskuterat och analyserat folkdansen/den folkliga dansen i alla nordiska länder. Topografer och resenärer tangerade området något, folklivsforskare såg dansen som del i ett frodigt folkliv och balettmästare såg den folkliga dansen som ett naturligt uttryck då de skulle representera allmogen på scen. Men, det var inom den organiserade folkdansrörelsen som utövarna, folkdansspecialisterna, utförde ett enastående frivilligt arbete med att samla in danserna och publicera dem. Etnologer och folklorister visade, under första delen av 1900-talet, området ringa intresse; det var först i början av 1970-talet som några få forskare började ägna sig åt området och man kunde tala om ett eget fält; akademisk undervisning i ämnet kom ännu senare.

Verket har två huvudelement. Det ena är ett stort material av noga utvalda centrala citat från primärkällor, ofta svåråtkomliga. Det andra huvudelementet är en historisk, detaljrik skildring och tolkning samt kontextualisering av källor och historiska data av fältets utveckling fram till idag. Boken har en enkel, populärvetenskaplig form. Bildmaterialet består av ett stort antal icke tidigare publicerade bilder gällande folkdans och den folkliga dansen, sammanlagt 484 illustrationer i svart-vitt och i färg. 

Beträffande Svenskfinland är boken rätt enastående ur nordisk synvinkel. Svenskfinland och finska Finland behandlas separat som två skilda länder, och detta innebär att Svenskfinland ges lika mycket utrymme som varje annat nordiskt land. Centrala personer i Svenskfinland, som ägnat sig åt den folkliga dansen och åt den organiserade folkdansen, får träda fram i Norden.

I Norden i Dans har Gunnel Biskop skrivit under följande teman:
– Förord
– Den historisk-topografiska litteraturen på svenska i Finland
– 1800-talets insamling och utgivning av folklore inom det svenska språkområdet i Finland
– Folklivsskildringar i det svenskspråkiga Finland
– Arkiv i Finland med svenskspråkigt folkloristiskt material
– Dans och folkliv på tiljorna i Finland
– Folkdans på estraden i Svenskfinland
– Folkdansrörelsens uppvisningar. Från grupp till massor – i ett nordiskt perspektiv
– Philochoros inflytande. Philochoros i Finland och den svenska repertoaren
– Begynnande intresse för folkdans i Svenskfinland
– Danslekar och utgivning av sånglekar i Svenskfinland
– Folkvisedans och publikationer i Sverige, Finland och Danmark
– Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner grundas
– Organisering, dansinsamling och publicering i Svenskfinland
– Nytraditionalismen. Nya tankegångar i Svenskfinland
– Stadgar. Inledning
– Folklig dans vid universitet och i forskning i Svenskfinland

Boken är ett nordiskt samarbetsprojekt. I Nordisk forening for folkedansforskning:s projektgrupp har medverkat: från Danmark Anders Christensen och Henning Urup; från Finland Gunnel Biskop, Petri Hoppu och Pirkko-Liisa Rausmaa; från Färöarna Andrea Susanne Opielka; från Norge Egil Bakka och Kari Margrete Okstad; från Sverige Göran Andersson och Mats Nilsson. Med texter gällande Island bidrar Ingibjörg Björnsdottir, Aðalheiður Guðmundsdóttir och Sigríður Valgeirsdóttir. Alla avsnitt i boken har signerade texter och varje författare ansvarar för innehållet i sin text.

Boken är utgiven 2007 av
Novus forlag, Oslo

ISBN 978-82-7099-468-7
Inbunden, 711 sidor, rikt illustrerad
Format 17 x 24 cm, vikt 1,65 kg

PRIS: 62€, för medlemmar 50€
vid postning tillkommer porto