Menuetten – älsklingsdansen

Menuetten – älsklingsdansen

Ny bok om menuettens historia i Norden skriven av Gunnel Biskop.

”Menuetten – älsklingsdansen” handlar om den unika menuettkulturen i Frankrike, Finland, Sverige, Danmark och Norge. Allt från de tidigaste omnämnandena i Danmark och Sverige i slutet av 1600-talet, och fram till idag. Både hos herre, kung och folk. Speciell uppmärksamhet riktas menuetten i Finlands svenskspråkiga kustbygder, där den i vissa bygder dansats fram till nutid.
Med lätta, korta och snabba steg svängde sig herre och kung i menuett under 1700-talet. Det gjorde även folket på landsbygden, på sitt sätt. Till vardag och fest. I Österbotten var menuetten älsklingsdansen och med Ekhammars ord ”rullade männens och kvinnornas vågbärg mot varandra, brötos mot varandra och svallade tillbaka för att drabba samman igen”. Någon kallar menuetten ”himmelsk”, en annan talar om att ”komma närmast saligheten”. En tredje konstaterar krasst att det var ”helt enkelt så, att kunde man inte dansa menuett så var man inte någon riktig karl”. Här, några förklaringar till att menuetten har dansats i trehundrafemtio år.
Alla citat är på originalspråk, således på svenska, danska och norska.
Utgiven av
Finlands Svenska Folkdansring, 2015.

328 sidor, ill. med 220 bilder.
Häftad, 17 x 24 cm
ISBN 978-951-95628-4-1

PRIS: 34€, för medlemmar 28€
vid postning tillkommer porto