Kurser

Folkdansringen ordnar Folkkulturläger för barn i Borgå, Ingå och Korsholm på sommaren

Folkkulturläger för barn ordnas

14-18.6 kl. 9-16 på Svenskborg på Vessö, Borgå

14-18.6 kl. 9-16 på Furuborg i Degerby, Ingå

21-24.6 kl. 9-13 på Vikingborg i Böle, Korsholm

På lägren får man leka, sjunga, dansa, baka, pyssla, göra utflykter, mm.

Pris: 100€ heldagsläger och 50€ halvdagsläger, syskonrabatt 10€ (på heldagslägren serveras förutom mellanmål även ett varmt mål om dagen).

Anmälan senast 24.5 till Folkdansringens kansli.

Det behövs minst 16 anmälda för att lägret ordnas.

På lägren följs myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin.

Årsprogramkursen ordnas i Oriveden Kampus 10-12.9.2021

Mera info om kursen kommer senare.

Heidi i utbildningen

Folkdansinstruktörsutbildningen börjar 11-13.6.2021

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer.

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Folkdansinstruktörsutbildningens första närstudieveckoslut hålls 11-13.6.2021 i Borgå folkakademi. Andra veckoslutet hålls i Lappfjärds folkhögskola 13-15.8.2021 och sista i Västankvarns skola i Ingå 1-3.10.2021. 

Som ansvarig kursledare fungerar danslärare (YH) Heidi Palmu.

Hela utbildningen kostar 520€ för Folkdansringens medlemmar och 570€ för icke-medlemmar. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.

Kursanmälan görs till Folkdansringens kansli senast 16.5.2021.

Det behövs minst 12 deltagare för att utbildningen ordnas.

Myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin följs på nästudieveckosluten.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1