Kurser

folk som dansar

Vinterkursen hålls fysiskt i Orivesi 28-30.1.2022

Kursen är för folkdanslagens instruktörer, spelmän och goda dansare

På kursen repeteras årsprogrammets danser och uppvisningsprogrammen för SamStämt 2022 i Ingå under ledning av riksinstruktör Annette Westerholm och ansvarig ledare för juniorerna Heidi Palmu

Kurspris: 270€ för medlemmar och 320€ för icke-medlemmar, prisen inkluderar förutom undervisning även mat och logi

Anmälan till kursen senast 9.1.2022 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi / 040 3523 688

OBS! I samband med kursanmälan meddelas om man önskar sova i enkelrum och om man har dieter. För ett enkelrum tillkommer en avgift på 10€

Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.

Heidi i utbildningen

Folkdansinstruktörsutbildningen. Augusti, oktober 2021, januari 2022

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer.

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Folkdansinstruktörsutbildningens första veckoslut hålls 13-15.8.2021 så, att fredag och söndag hålls digitalt på nätet och lördag fysiskt på Haga Uf i Helsingfors. Det andra veckoslutet hålls
1-3.10.2021 och det sista 14-16.1.2022. Dessa två på samma sätt som det första veckoslutet, att fredag och söndag hålls digitalt och lördagarna hålls fysiskt på Furuborg i Degerby.

Som ansvarig kursledare fungerar danslärare (YH) Heidi Palmu.

Hela utbildningen kostar 250€ för Folkdansringens medlemmar och 350€ för icke-medlemmar. OBS! Priset har sänkts p.g.a. att det mesta sker digitalt på nätet. 

Myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin följs på de fysiska träffarna.

Halloweenfesten för alla modiga junior dansare på Midgård i Vanda lördag 6.11.2021 kl. 13-20

Till festen hör förstås en festmiddag som vi tillverkar tillsammans och vid bordet sjunger vi spöksånger.

Men vi ska förstås också dansa så vi blir svettiga.

Dessutom får du önska i samband med anmälningen vad som dansas på festen.

Till festen kan du klä ut dig.

Pris: 15€, syskonrabatt 5€

Anmälan till festen senast 14.10 till Folkdansringens kansli

Digital vinterkursen 13.11.2021 KURSEN INHIBERAD

Har du någonsin funderat på tillgängligheten inom folkdansen? Hur mycket involverar du dina dansare i planeringsarbetet eller i din grupps verksamhet? Kom med och diskutera den 13.11.2021 kl.10-15 med 1h lunchpaus.

Anmäl dig till folkdansringen@folkdans.fi senast 10.11 2021. 

Minimiantal deltagare är 6 personer.

Kom samman!-kurs 12.3.2022

Vi dansar Stora själen, Schottis i turer samt polska och Kökar engelska under ledning av riksinstruktör Annette Westerholm

Kursen är öppen för alla dansare och spelmän, oberoende ålder

Vi dansar i Työväen Akatemia i Grankulla

Kurspris: 50€ för medlemmar och 100€ för icke-medlemmar, syskonrabatt 10€ för juniorer.
Priset inkluderar lunch, eftermiddagskaffe och middag.

Anmälan senast 20.2.2022 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi / 0403523688
meddela i samband med anmälan eventuella
matallergier och dieter

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1