Kurser

KURSEN ÄR INHIBERAD p.g.a. corona-faran - 10.10.2020 kl. 12-15 i Vasa Arbis

Menuetten i Finlands svenskbygder upptogs i december 2017 på den första nationella listan över levande immateriellt kulturarv i Finland. Listan är en del av Finlands implementering av Unescos konvention om tryggande av immateriellt kulturarv.

Menuetten härstammar från 1600-talets franska hov, därifrån den spreds till Norden och inom alla samhällsklasser. Men det är endast i Svenskfinland, som menuetten har dansats i obruten tradition ända till idag. Idag lever dansen starkt inom folkdansrörelsen och bland folket i Jepporegionen.

Den här menuetten är nyskapad utgående från menuettraditionen i Svenskfinland. Den har utarbetats till en allmän menuett utan lokalanknytning och är speciellt anpassad för nybörjarundervisning i menuettdans. Menuetten är skapad 2018 av Marcus Blomberg för Finlands Svenska Folkdansring r.f. och dess projekt ”De gamlas dans”. 

Annette Westerholm fungerar som instruktör på kursen.

Pris 20€ för medlemmar och 25€ för icke-medlemmar, studierabatten är 5€.

Anmälan till menuettkursen sker till Folkdansringens kansli senast 18.9, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.f

 

KURSEN ÄR INHIBERAD p.g.a. för få anmälda - söndag 25.10.2020 kl.12-16 i Lagstads skola i Esbo

På kursen dansas NORDLEKs och BARNLEKs samdanser från tidigare år.

Kursen är riktad för dansare i alla åldrar.

Som ledare fungerar Annette Westerholm och som spelman Linnea Holmberg.

Pris: 20€, syskonrabatt 10€ för juniorer
Det serveras ingen mat på kursen så egen mat och dricka kan medtas. Det finns även platser i närheten av skolan där mat kan köpas.

Anmälan senast 1.10.2020 till Folkdansringens kansli

Det behövs minst 20 deltagare för att kursen ordnas

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1