Kurser

28.9.2020 kl.15:00-17:30 i Cygnaeus skola i Åbo

Kom och lär dig en enkel grundmenuett som passar bra för skolans danser, även De Gamlas danser.

Som kursledare fungerar Annette Westerholm.

Kursen är gratis.

Anmälan senast 19.9 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi

På kursen följs myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin.

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

5.10.2020 kl.15:00-17:30 på Föreningen Brage i Helsingfors

Kom och lär dig en enkel grundmenuett som passar bra för skolans danser, även De Gamlas danser.

Som kursledare fungerar Annette Westerholm.

Kursen är gratis.

Anmälan senast 23.9 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi

På kursen följs myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin.

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

söndag 25.10.2020 kl.12-16 i Lagstads skola i Esbo

På kursen dansas NORDLEKs och BARNLEKs samdanser från tidigare år.

Kursen är riktad för dansare i alla åldrar.

Som ledare fungerar Annette Westerholm och som spelman Linnea Holmberg.

Pris: 20€, syskonrabatt 10€ för juniorer
Det serveras ingen mat på kursen så egen mat och dricka kan medtas. Det finns även platser i närheten av skolan där mat kan köpas.

Anmälan senast 1.10.2020 till Folkdansringens kansli

Det behövs minst 20 deltagare för att kursen ordnas

7.10.2020 kl.15:00-17:30 i Borgå gymnasium

Kom och lär dig en enkel grundmenuett som passar bra för skolans danser, även De Gamlas danser.

Som kursledare fungerar Ann Ewalds.

Kursen är gratis.

Anmälan senast 23.9 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi

På kursen följs myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin.

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med SFV Bildning

10.10.2020 kl. 12-15 i Vasa Arbis

Menuetten i Finlands svenskbygder upptogs i december 2017 på den första nationella listan över levande immateriellt kulturarv i Finland. Listan är en del av Finlands implementering av Unescos konvention om tryggande av immateriellt kulturarv.

Menuetten härstammar från 1600-talets franska hov, därifrån den spreds till Norden och inom alla samhällsklasser. Men det är endast i Svenskfinland, som menuetten har dansats i obruten tradition ända till idag. Idag lever dansen starkt inom folkdansrörelsen och bland folket i Jepporegionen.

Den här menuetten är nyskapad utgående från menuettraditionen i Svenskfinland. Den har utarbetats till en allmän menuett utan lokalanknytning och är speciellt anpassad för nybörjarundervisning i menuettdans. Menuetten är skapad 2018 av Marcus Blomberg för Finlands Svenska Folkdansring r.f. och dess projekt ”De gamlas dans”. 

Annette Westerholm fungerar som instruktör på kursen.

Pris 20€ för medlemmar och 25€ för icke-medlemmar, studierabatten är 5€.

Anmälan till menuettkursen sker till Folkdansringens kansli senast 18.9, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.f

Det behövs minst 16 deltagare för att kursen ordnas.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1