Kurser

Folkdansringen ordnar Folkkulturläger för barn i Borgå, Ingå och Korsholm på sommaren

Folkkulturläger för barn ordnas

14-18.6 kl. 9-16 på Svenskborg på Vessö, Borgå

14-18.6 kl. 9-16 på Furuborg i Degerby, Ingå

21-24.6 kl. 9-13 på Vikingborg i Böle, Korsholm

På lägren får man leka, sjunga, dansa, baka, pyssla, göra utflykter, mm.

Pris: 100€ heldagsläger och 50€ halvdagsläger, syskonrabatt 10€ (på heldagslägren serveras förutom mellanmål även ett varmt mål om dagen).

Anmälan senast 24.5 till Folkdansringens kansli.

Det behövs minst 16 anmälda för att lägret ordnas.

På lägren följs myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin.

Dansläger för juniorer på Norrvalla i Vörå 2 - 4.7.2021 -> KURSEN ÄR INHIBERAD

Heidi i utbildningen

Folkdansinstruktörsutbildningen börjar 13-15.8.2021 OBS! Nytt datum

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer.

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Folkdansinstruktörsutbildningens första närstudieveckoslut hålls 13-15.8.2021 i Lappfjärds folkhögskola, det andra i Västankvarns skola i Ingå 1-3.10.2021 och det sista i Borgå folkakademi i januari 2022 (närmare datum meddelas senare). 

Som ansvarig kursledare fungerar danslärare (YH) Heidi Palmu.

Hela utbildningen kostar 520€ för Folkdansringens medlemmar och 570€ för icke-medlemmar. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.

Kursanmälan görs till Folkdansringens kansli senast 15.6.2021.

Det behövs minst 12 deltagare för att utbildningen ordnas.

Myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin följs på nästudieveckosluten.

Årsprogramskursen ordnas i Oriveden Kampus 10-12.9.2021

Mera info om kursen kommer senare.

Kursanmälningar

Antal anmälda: 1