Kom ska vi dansa – kom ska vi sjunga

Kom ska vi dansa – kom ska vi sjunga

Sången och leken gör dig glad! En bok med finlandssvenska sånglekar utvalda och bearbetade av Stina Hahnsson, till glädje för alla åldrar. I sångleken har unga och äldre genom tiderna upplevt dansrytmen och lekglädjen. Sånglekarna fyller alltjämt en viktig social funktion, i skolor, klubbar, föreningar, organisationer och i hem. Sånglekarna kunde utföras något olika i olika bygder. Minns du hur ni dansade och sjöng t.ex. ”Kom sköna flicka valsa med mej” eller ”Uppå källebacken”? Boken innehåller ett urval på 101 traditionella sånglekar från hela Svenskfinland, sannolikt också någon från din hemtrakt. Alla sånglekarna finns också inspelade på två CD-skivor. Lyssna, dansa, sjung och njut!

Till varje sånglek finns noter med text och ackordsättning samt utförliga, lättfattliga och detaljerade dans- och lekbeskrivningar. Boken och CD-skivorna är utgivna av Finlands Svenska Folkdansring, fås per telefon 040 352 3688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi.

Pris för boken: 21€, för medlemmar 16€
Pris för dubbelcd: 27€, för medlemmar 22€
Pris för både bok och cd: 45€, för medlemmar 35€
vid postning tillkommer porto