folkdansringens lolo

Årsmöte

page1image1767552

Kallelse till årsmöte

Finlands Svenska Folkdansring r.f. sammankallar härmed till ett digitalt ÅRSMÖTE söndagen den 25 april 2021 med början kl. 10.00 på nätet via Microsoft Teams.

Representanternas antal röster beräknas enligt 7 § i Folkdansringens stadgar utgående från distriktens seniormedlemsantal och medlemsavgifter inbetalda år 2021.

På årsmötet behandlas i stadgarnas 8 § nämnda ärenden. Centralstyrelsen framför följande teman att diskuteras:

 • Folkdansringens strategi för kommande fem år.
 • Vad önskar distrikten för kurser och inriktning på årsprogrammen?
 • Vad väntar sig distrikten av Folkdansringen.
 • Åsikter om Folkdansaren.

Frågor som distriktsstyrelserna önskar ta upp till behandling skall vara Folkdansringens kansli tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet, dvs. 9.4.2021.

I tur att avgå från Centralstyrelsen är: Gunnel Biskop, Gun Grann och Markus Vähä- Koskela. Även Jessica Krohn önskar avgå. Gunnel, Gun och Markus ställer upp till omval.

Anmälningarna till årsmötet sker distriktsvis till Folkdansringens kansli senast 11.4.2021. Samtidigt ska deltagarnas e-postadresser meddelas till vilka inbjudan till nätmötet skickas.

Centralstyrelsen önskar att distriktsstyrelserna är välrepresenterade och att medlemmar ur Centralstyrelsen inte representerar distrikten.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE!

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Lämna ett svar