Danslust – Dans i skolan

Danslust – Dans i skolan

DANSLUST – Dans i skolan, är en handbok för den som vill ha dansen som en del av skolarbetet. Syftet med boken är utarbeta ett pedagogiskt dansundervisningsmaterial som riktar sig till klasslärare i årskurserna 1-6. Boken är skriven av Heidi Palmu.

Handboken består av 90 färdiga danslektionsmodeller med tillhörande dansbeskrivningar, stegbeskrivningar, terminologi, m.m.

Dansundervisningsmaterialet är uppbyggt av fem större helheter;

  • Lektionsplaner för åk 1-6, varje årskurs har 15 färdiga lektionsmodeller á 45 min.
  • Fattningar och formationer som tas upp i lektionsplanerna
  • Stegbeskrivningar där olika steg som används i lektionsplanerna finns  beskrivna samt även didaktiska exempel på hur man kan lära ut de olika stegen
  • Dansbeskrivningar till de danser som tas upp i lektionsplanerna
  • Musiktips för en del av övningarna

Utöver skriftliga anvisningar hör två cd-skivor till materialet, en med musik till de danser som tas upp i materialet och en med musik till pardanserna. Av varje pardans är några olika låtar med olika tempo inspelade; detta möjliggör att det även finns musik för övningsskedet, då musiken ofta måste vara en aning långsammare. Skivan med musik till folk- och sällskapsdanserna innehåller musik till de folk- och sällskapsdanser som förekommer i lektionsplanerna. På denna skiva finns några extra låtar/danser inspelade.

Materialet är uppbyggt med tanke på att klassläraren nödvändigtvis inte behöver ha mycket kunskap om dans, men genom att följa lektionsmodellerna och sätta sig in i materialet kan läraren ändå undervisa sina elever i dans. Utlärningen följer en didaktisk princip där man börjar med något smått som sedan sakta och obemärkt utvecklas till ett slutresultat.

Lektionsplanerna är uppdelade i uppvärmningsövningar, steg- och/eller dansövningar samt en avslutning. Lektionsplanerna har i vissa fall så mycket material att de med fördel kan delas upp i två lektioner. Lektionsplanerna följer en dansdidaktisk lektionsuppbyggnad och varje lektion har en egen röd tråd. I vissa fall fortsätter den röda tråden genom flera lektioner. De lägre klassernas lektioner har betoning på danslek och dansrörelse, medan de äldre klassernas lektioner är mera tekniska. Som övergripande röd tråd genom alla lektioner är de vanligaste folkliga pardanserna; polka, vals, schottis, masurka och polska.

Dansbeskrivningarna är uppdelade i finlandssvenska folkdanser, sällskapsdanser och övriga danser. En del av danserna har flera varianter, t.ex. en svårare och en lättare.  De finlandssvenska folkdanserna är traditionella danser och sällskapsdanserna är danser som dansas runt om i världen och är sociala till sin karaktär. Sällskapsdanserna fungerar många gånger väldigt bra som stöd vid stegutlärning.

PRIS: 89€, för medlemmar 60€
vid postning tillkommer porto