Dans i Lag

Dans i Lag

Dans i Lag Den organiserade folkdansens framväxt samt bruk och liv inom Finlands Svenska Folkdansring r.f. under 75 år. Skriven av Gunnel Biskop

Dans i Lag – Finlands Svenska Folkdansrings 75-årsskrift – är en skildring om folkdansens framväxt, organisering och utveckling till idag. Dansuppvisningen vid Konstnärsgillets årsfest 1866 kan anses vara startskottet, pionjärer återupplivade den folkliga dansen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet i olika delar av Svenskfinland. Utövarna – Föreningen Brage och Yngvar Heikel – samlade in danstraditionerna och publicerade dem.

Finlands Svenska Folkdansring (gr. 1931) har förvaltat dansarvet och fört det vidare under 75 år. Den omfattande kursverksamheten belyses och personerna som planerat och stått i spetsen kommer fram. Tusentals personer har getts möjlighet att utöva folkdans, med danskvällar i egen förening och i landsomfattande sammanhang.

Genom Finlands Svenska Folkdansrings kontakter har folkdansarna ingått i den nordiska folkdansgemenskapen från första början och varit delaktiga i och medverkat i synnerligen stora sammankomster på nordisk nivå. Samtidigt har folkdansarna på olika håll i Norden presenterat finlandssvenska danstraditioner inför tiotusentals personer.

En lång rad eldsjälar runt om i Svenskfinland med folkdansen som livsstil ges en röst som inte tidigare har hörts. Boken avporträtterar ett enastående frivilligt arbete av sakkunniga, som värnat om den folkliga danskulturen och traderat danserna vidare vid årliga kurser. Personer på central nivå med en kvartssekel i Finlands Svenska Folkdansrings styrelsearbete avporträtteras lite noggrannare. Förteckningar över förtroendevalda, folkdansstämmor, årsmöten, medlemsantal och alla danslag som under någon tid varit anslutna till Finlands Svenska Folkdansring, glimrar fram.

Yttervärldens åsikter i tidningspressen, både ris och ros, och folkdansarnas upplevelser skildrade i medlemstidningen ”Folkdansaren” får träda fram och belysa verksamheten. Boken är tematiskt upplagd och innehållet berör hela Svenskfinland. Därtill mycket rikt illustrerad med 400 bilder i svart-vitt och i färg.
 

Utgiven 2007 av
Finlands Svenska Folkdansring rf

Häftad, 336 sidor
ISBN 978-951-95628-2-7

PRIS: 34€, för medlemmar 28€
vid postning tillkommer porto